Centrum voľného času Šúrovce

Centrum voľného času v Šúrovciach zriaďuje Občianske združenie Mladých pri obci Šúrovce, Nová 5, 919 25 Šúrovce.

 

Správa CVČ Marek Banič

     riaditeľ

     tel.č.: 0904 313 310
     e-mail: ozmladych@gmail.com

 

Výučba CVČ Mgr. Veronika Mitasová

     zástupkyňa riaditeľa

     tel.č.: 0910 309 346
     e-mail: ozmladych@gmail.com

 

 

Bc. Martin Šemelák

     tel.č.: 0915 415 737
     e-mail: ozmladych@gmail.com